Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI (GDPR)

I. KAKO VIDIMO ZASEBNOSTI?

Osebne podatke ne zbiramo in/ali obdelujemo v marketinške namena, ampak jih uporabljamo zgolj v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno zagotavljanje naših storitev kvalitetnega in varnega izvajanja treningov karateja, obveščanje in udeležbe na tekmah in seminarjih, sodelovanja s Karate zvezo Slovenije, ter izvajanje zakonskih delovnih procesov. Na spletni strani objavljamo rezultate s tekem z namenom promocije tekmovalcev ter strokovnosti in učinkovitosti kluba.

Zasebnost naših članov spoštujemo in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo ter skladno s predpisi in zakonodajo veljavno v Republiki Sloveniji. 

II. KONTAKT ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V zvezi z varovanjem osebnih podatkov nas lahko kontaktirate po elektronski pošti na naslovu shotokan.grosuplje@gmail.com.

Posamezniki lahko glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, kadarkoli z nami stopijo v stik.

III. NAČIN IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke strank obdelujemo zgolj v okviru in z namenom izvajanja treningov karateja. Na podlagi članstva v Shotokan karete klubu se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen pobiranja članarine, vodenja evidence opravljenih izpitov posameznika, prijavnin na tekme in seminarje, izdajanje priznanj.

Spletna stran Mojkarate.si uporablja piškotke za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje ter štetja uporabnikov na spletnem mestu. Uporabljamo piškotke Google Analytics, izdane s strani Google inc.. Informacije so shranjene v piškotkih vašega brskalnika in služijo namenu prepoznavanja vaše izbire ter anonimnemu štetju katere spletne vsebine so se vam zdele zanimive in ste si jih ogledali. Za zbiranje anonimnih informacij o številu obiskovalcev in obiskanih straneh uporabljamo orodje Google Analytics.

IV. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Osebne podatke  uporabljamo zgolj v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje treningov karateja, soglasnih prijav na tekme, seminarje in registracijo tekmovalcev pri Karate zvezi Slovenije ter izvajanje zakonskih delovnih procesov.

Nekatere organizacije oz. klubi, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke v primeru prijave na tekmo ali seminar, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V teh primerih vas bomo opozorili, saj kot klub težko zagotovimo ustrezna zagotovila, čeprav upravičeno pričakujemo, da takšne organizacije z osebnimi podatki ravnajo odgovorno.

V. OBJAVA FOTOGRAFIJ

S prijavo z elektronskim obrazcem spodaj lahko posameznik dovoli ali zavrne objavo svojih fotografij na spletni strani kluba Mojkarate.si.

Za posameznike mlajše od 18 let morajo izjavo podati njihovi starši oz. zakoniti zastopniki.

Če se z objavo keterekoli fotografije na spletni strani kluba Mojkarate.si ne strinjate, nam to čimprej sporočite na e-pošto shotokan.grosuplje@gmail.com.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke bomo v obsegu, ki je nujno potreben za uresničevanje namenov nemotenega zagotavljanje naših storitev treningov karateja ter internih ineksternih tekmovanj, shranjevali največ 2 leti, če zakonsko ni drugače določeno.

Datum: 24. 05. 2018

 


Soglasje za uporabo osebnih podatkov in objavo fotografij >>