Shu Ha Ri

Shu-Ha-Ri je princip učenja in osebnega razvoja, ki so ga japonski mojstri razvili v namen poučevanja borilnih veščin, pozneje pa je bil prenesen na vsa področja življenja. Ideja sloni na tristopenjskem pridobivanju znanja.

shu Shu: Posnemati.
Kihon – tehnika.

Na začetku učenec dosledno sledi učitelju. Tehnike se uči in jih izvaja natanko tako, kot mu jih predstavi učitelj. Osredotoči se na izvajanje in se ne obremenjuje s teoretičnim ozadjem. Tudi, če je možnih več variant izvajanja tehnike, jo učenec izvaja zgolj na način, kot to od njega zahteva učitelj.
ha Ha: Asimilirati, razumeti.
Kime – moč.

Sčasoma se učenec delno osamosvoji. Med izvajanjem naučenih tehnik mu učitelj razlaga principe in teoretično ozadje. Učenec tudi opazuje in se uči od drugih mojstrov ter naučeno prilagaja in integrira v svoje razumevanje in izvajanje tehnik. Z vztrajno vajo učenec izpopolnjuje principe in tehnike, ki tako dozorevajo iz vseh vidikov.
ri Ri: Inovirati, prevzeti odgovornost.
Kiai – verjeti, zaupati.

Učenec se popolnoma osamosvoji. Ne uči se več od drugih ampak zgolj iz lastne izkušnje in razumevanja tehnik. Ustvarja nove principe in načine izvajanja ter naučeno prilagaja svojim lastnim zmožnostim in okoliščinam. Svojim principom in tehnikam popolnoma zaupa in zanje prevzame polno odgovornost.
Učenec postane učitelj !

Naloga učitelja je, da učenca temeljito nauči vseh pravil in principov. Šele, ko učenec pozna vsa pravila in popolnoma razume njihov namen, se lahko na osnovi lastnih izkušenj odloča katera pravila bo sledil dobesedno in pri katerih bo občasno skrenil.

Karate je živa veščina, ki se nanahno razvija. Principi in tehnike, ki so nekoč bili vrhunec dognanj, so mogoče danes zgolj še temelj poglobljenemu razumevanju telesa in duha. Že tako majhna sprememba na videz nepomembnega detajla nam lahko omogoči neopisljiv napredek.

Za napredovanje je karate potrebno trenirati pametno, ne zgolj bolj intenzivno.

Stvari v nas in okoli nas so preproste. Zgolj naš ‘zamegljen’ pogled jih vidi zapletene in nepremagljive.

Torej vzemimo v roke ‘svetilko’ in skupaj osvetlimo pravo pot, pot ‘Karate Do’.

Shigan Esad Bogaljević, 7. dan, kyoshi