Tai Sabaki

Tai sabaki je japonski izraz za gibanje telesa v borilnih veščinah. Pravzaprav gre za upravljanje in situaciji primerno pozicioniranje ali menedžment celotnega telesa. Deli se na ashi sabaki (delo nog) in te sabaki (delo rok).

Tai sabaki je gibanje v borbi – običajno med obrambo – na način, ko z izvedenimi gibi preidemo v ugodnejši položaj za kontra napad. Tai Sabaki ni mišljen kot obramba celotnega napada ali izogibanje vsakršnega kontakta, ampak kot njegova nevtralizacija, zgolj omilitev ali celo preprečitev. Zato se Tai Sabaki izvaja v zadnjem trenutku nasprotnikovega napada, brez kakršnegakoli namigovanja in napadalca doleti kot veliko presenečenje.

Kawashi Waza so ‘mehke’ tehnike s katerimi preusmerimo ali odklonimo nasprotnikovo silo napada oziroma se s koraki na stran ali s krožnimi koraki umaknemo iz smeri napada, s čimer pridobimo prednostni položaj za kontra napad.

Kuzushi Waza so tehnike pri katerih z uporabo sile prisilimo nasprotnika, da se premakne na način pri katerem izgubi ravnotežje, kar za nas pomeni prednostni položaj za kontra napad. Gre lahko za uporabo rahle sile (npr. poteg, potisk ..) ali grobe sile (npr. ročni/nožni udarci). Tehnike se običajno uporabljajo takoj po (ali med) nasprotnikovem napadu, lahko pa so tudi del našega napada.

Za doseganje najvišjih ravni karate tehnik je potreben natančen nadzor vseh udov, pri čemer je pomembno, da vse ude uporabljamo neodvisno enega od drugega. Tak koncept nadzora se imenuje Kattai, kar pomeni razdeljene ali segmentirane dele telesa.

Tai sabaki je gibanje polno presenečenj, ki se na koncu pokaže kot zviti napad.

Shihan Esad Bogaljević, 7. dan, kyoshi